Fjärrundervisning

Hyr vår plattform

Sedan 2014 har vi levererat mer än 18 000 lektionstimmar fjärrundervisning. Vi kan hjälpa dig och din skola att komma igång redan idag. Vi ser till att lärare och elever har en enkel lösning för att mötas i vårt onlineklassrum och ha vanliga lektioner. Resten av terminen sänker vi priset rejält för att hyra vår lösning.

Läs mer

Vår metod

Med god pedagogik och rätt teknik får elever tillgång till lärare och kvalificerad undervisning från hela landet. Vi tar fjärrundervisning till en ny nivå – alltid med hög kompetens.

Läs mer

Att undervisa via fjärrstöd

Skolverket har producerat en kortfilm om fjärrundervisning och hur den kan användas för undervisning av svenska som andraspråk. På filmen kan du se hur vi stödjer elever, de lokala lärarna och skolor via fjärrundervisning.

Vi berättar gärna mer om oss och hur vi kan hjälpa elever på din skola att få den undervisning och handledning de behöver!

Kontakta oss
Modersmålsundervisning

Modersmålsundervisning

Vi gör modersmålsundervisning bättre. Vårt webb-baserade klassrum ger elever tillgång till kvalificerade lärare runt om i landet på ett mer tillförlitligt och flexibelt sätt. Det höjer kvaliteten på undervisningen, till nytta för såväl elever och lärare som landets skolor och kommuner.

Läs mer
Studiehandledare på distans

Studiehandledning

Fjärrskolan erbjuder även studiehandledning på elevernas modersmål. Utifrån elevens språk- och ämneskunskaper anpassar vi handledningen efter de behov som finns. Studiehandledning är en viktig nyckel till lyckad undervisning för nyanlända och vår lösning sätter elevens behov i centrum.

Läs mer
Moderna språk, som engelska, tyska, franska

Moderna språk

Med hjälp av våra engagerade lärare och webb-baserade klassrum vill vi vara en effektiv lösning för språkundervisningen i stort. Fjärrskolan gör det enklare för skolor att erbjuda kvalificerad undervisning i moderna språk till sina elever.

Läs mer
Svenska som andraspråk

Svenska som andraspråk

Fjärrskolan fungerar som ett stöd i svenska språket. Vårt klassrum flyttar lärarkompetens dit den behövs och löser hinder som avstånd eller lärarbrist. Det innebär att elever kan få undervisning i svenska som andraspråk oavsett var de bor.

Läs mer

Språk och pedagogik

Våra lärare rekryteras utifrån både språklig och pedagogisk kompetens. Vi som skapat Fjärrskolan har också mångårig erfarenhet av språk och utbildning.

Läs mer