apr 03

Nytt namn säger allt

Nu heter vi Fjärrskolan.

Anledningen till namnbytet är att vi är så stenhårt övertygade om samhällsnyttan med god fjärrundervisning. Vi tror på vår metod och efter fem års verksamhet ser vi de goda resultaten. Vi ger elever möjligheter som annars inte skulle finnas och de språkkunskaper vi förmedlar blir biljetter till deras framtid.

Så – vi jobbar på med precis samma saker som hittills: moderna språk, modersmålsundervisning, studiehandledning, samhällsorientering och svenska som andraspråk. Det är bara namnet som är nytt.

Modersmålsskolan har blivit Fjärrskolan – och vi finns alltid nära.