apr 12

Sala kommun väljer Modersmålsskolan för moderna språk

Sala kommun väljer Modersmålsskolan!

Modersmålsskolan har nu valts av Sala kommun att tillhandahålla fjärrundervisning i moderna språk för kommunens landsbygdsskolor under skolåret 2018-2019. Över 80 elever kommer att läsa spanska, franska och tyska med våra duktiga lärare.

Idag undervisar Modersmålsskolans lärare för över 20 skolor runt om i Sverige i moderna språk (finska, franska, spanska och tyska), modersmål och studiehandledning på modersmål. Kontakta oss för mer information.