jul 01

Svenska som andraspråk konferens i oktober

Svenska som andraspråk

Göteborg 25-26 okt 2017

Konferensen berör bland annat:

• Aktuell forskning om språkutveckling och flerspråkighet
• Den positiva effekten av translanguaging
• Konkret och handfast uttalsundervisning
• Arabiskans kontraster gentemot svenska språket
• Arabiskspråkiga gemenskaper ur ett språksociologiskt perspektiv
• Skönlitteratur som medel för språkutveckling
• Hjärnans bearbetning av flerspråkighet
• Hur skiljer vi på sen andraspråksutveckling och språkstörning?

Läs mer på Skolporten